BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 5, mart 2008.

[company profile]
Untitled Document

Javno-privatno partnerstvo (PPP) – efikasno rešenje za finansiranje projekata infrastrukture (C.R.E.A.M.)

Koristeći iskustvo i znanje u radu na infrastrukturnim projektima uz pomoć EuroPPP i Master PP Plan inicijative, novembra 2007. započela je sa radom C.R.E.A.M. – Srbija PPP mreža. Prva srpska mreža za javno i privatno partnerstvo na svom polju delovanja obuhvata takođe i širenje znanja o PPP modelu promovišući kroz treninge i pripreme PP Projekata Evropsku perspektivu.

U korist bržeg regionalnog razvoja C.R.E.A.M. – Srbija PPP mreža otvorena je za sve pregovore, kako za javnu tako i za privatnu stranu, a takođe i za sve inkubator centre u Srbiji vezano za PPP model. Kao vodeći PPP Procurement Managements organizovanjem transparentnog javnog tendera i sprovođenjem za to neodložnih radnji da bi kroz Master PP Plan inicijativu udružujući EU sredstva i privatni kapital ubrzala realizaciju finansiranja infrastrukturnih projekata od državnog značaja u Srbiji.

U okviru koncepta za saradnju C.R.E.A.M. – Srbija PPP Aliansa štiti interese lokalnih samouprava, ministarstava i ostalih državnih tela preduzimajući sve potrebne korake kroz koordinaciju izradom finansijske platforme za manji utrošak budžetskih sredstava za ravnomeran regionalni razvoj i smanjenje nezaposlenosti, a koristeći evropske resurse i to bez državnog zaduženja.

U saradnji sa C.R.E.A.M. Europe PPP Aliansa-om i sa EU institucijama, kroz političke i ekonomske kontakte iz Evrope, formiraju se konzorciji zainteresovani za saradnju. Upravo ti konzorciji osnažuju smisao ovakve saradnje jer njihovi iskusni timovi pomažu kod finansijske, ekonomske, pravne i tehničke platforme PPP Projekata. Posao jednog Bid Managmentsa je u suštini formiranje konzorcija, potpisivanje ugovora, istraživanje terena, izrada koncepta ponuda, koordinacija među partnerima, ekonomsko-tehnička optimalna ponuda, PPP Cashflow analize i potpisivanje međusobnih ugovora u okviru Projekta.
 

PPP (Private Public partnership) model finansiranja javne infrastrukture

Moderna i efikasna infrastuktura je pred-uslov ekonomskog rasta i prosperiteta. Tokom XX veka u Srbiji su aktivnosti po pitanju infrastrukture mahom bile u nadležnosti javnog sektora, dok je privatni bio malo ili nimalo angažovan. Savremena kretanja – rast ekonomije u jugoistočnoj Aziji, ali i EU, gde vlade nastoje da privatni sektor što više uključe u rešavanje potreba nacionalne infrastrukture, mogu se primeniti i kod nas – tu nastupa PPP.

Poznato je da je privatni sektor mnogo efikasniji od javnog, bez obzira da li se radi o proizvodnji olovaka ili automobila, telekomunikacionim uslugama, bankarstvu ili distribuciji električne energije… Nema razloga da isto ne važi u oblasti koja je, takođe, tradicionalno bila u nad-ležnosti javnog sektora – infrastrukturi.

Dakle, osnovni razlog koji opravdava povećanje učešća privatnog sektora u infrastrukturi jeste činjenica da je on u mogućnosti da bude mnogo efikasniji u implementaciji velikih investicija u odnosu na javni sektor. Na kraju, kroz učešće privatnog sektora, bolji standardi i održavanje infrastrukture mogu biti realizovani čak i bez učešća javnog sektora. Takvi ugovorni aranžmani poznati su kao PPP (Public Private Partnership) tj. javno-privatno partnerstvo. Oni se danas već polako transformišu u multinacionalnu oblast investicionog odlučivanja.

Struktura ovakvog PPP modela vrlo je različita ali konkretno obuhvata projekte tipa:

  • saobraćaj – lokalni i autoputevi, vodeni i rečni saobraćaj, železnica i avio saobraćaj, luke

  • vodosnabdevanje

  • prečišćavanje otpadnih voda

  • komunalni otpad

  • smeće

  • energija

  • javna visoko i niskogradnja

Implementacija savremenih modela finansiranja, uz veće učešće privatnog kapitala u projektima od javnog značaja, može značajno unaprediti privredu svake zemlje i život njenih građana.

C.R.E.A.M. SRBIJA
Internacionalnih brigada br. 35
11000 Beograd
tel: +381 (11) 2435 707
informacije:
mob: +381 (63) 750 6669
e-mail: office@cream-serbia.org
cream-serbia.org

 

[top][company profile]