BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 5, mart 2008.

[company profile]
Untitled Document

Upoznajte oznake za kablove E30, E90, FE180 (ELEKTROMETAL)

Poslednjih godina, u skladu sa novim visokim bezbednosnim zahtevima i standardima, objekti u kojima boravi veliki broj ljudi opremaju se tzv. bezhalogenim kablovima. Osnovna odlika ove generacije instalacionih električnih kablova jesu poboljšane osobine izdržljivosti i funkcionalne izdržljivosti u kontaktu sa vatrom.

Na fotografiji – IEC 60331 test izolacije kabla u plamenu, u intervalu od 180min.

Vrste o kojima je reč već uveliko su standard u EU. Upoznajemo vas sa osnovnim i najvažnijim činjenicama i pojmovima koji će vam pomoći da u moru kablova pronađete upravo originalni proizvod koji bi u potpunosti ispratio vaše potrebe.

Pomenute kablove grubo možemo podeliti u dve grupe:

  • prvu grupu čine provodnici i kablovi sa poboljšanim osobinama u toku gorenja

  • druga grupa poseduje poboljšane osobine u toku požara i zadržava funkciju u požaru.

Ispitivanja za obe grupe kablova su do jedne tačke potpuno ista – obe vrste se ispituju po IEC 60332, IEC 61034 i IEC 60754. Međutim, nakon ovih ispitivanja, za drugu grupu kablova vrše se još dva ispitivanja:

  • IEC 60331 – izdržljivost izolacije provodnika u plamenu, u intervalu od 180min

  • DIN 4102 T12 – izdržljivost kablova na trasi 30 ili 90min u požaru u ispitnoj komori (u pojedinim slučajevima i 60min)

 

DIN 4102 T12 – izgled kablova pre i posle gorenja u komori na regalima Obo Bettermann-a.

Oznake – lična karta kablova

Iz prve grupe ovih proizvoda najširu primenu ima kabl tipa N2XH i koristi se za energetski razvod napona 06/1kV. Sledeći, po mogućnostima primene, jeste kabl tipa NHXMH za napone 300/500V. Kabl za telekomunikacije nosi oznaku J-H(St)H...Bd. Za kontrolu, umesto dosadašnjeg LIYCY, u ovim uslovima se koristi kabl tipa LIHCH, dok licnasti provodnici imaju oznaku H07Z-K.

Druga grupa kablova, tj. kablovi sa funkcijom u požaru, imaju karakterističnu oznaku iza šifre koja predstavlja konstrukciju kabla – E30 ili E90. Ono što je veoma važno znati jeste da oznaka FE180 nije potrebna onda kada kabl ima oznaku E30 ili E90 – tada se podrazumeva i FE180, iako nije napisano!

Najširu primenu ima kabl tipa NHXH E30 koji se koristi za energetski razvod uređaja koji moraju imati funkciju u požaru 30 min. Kada je vreme protivpožarne evakuacije veće od 30 min, tada se koristi NHXH E90.

Za telekomunikaciju koja mora imati funkciju u požaru koristimo narandžasti kabl JE-H(St)H...Bd E30 (ili E90), dok za dojavu požara isti kabl crvene boje sa vidnom oznakom BRANDMELDEKABEL.

FABERKABEL

Nažalost, u našoj zemlji nema ovlašćenih laboratorija za vršenje ispitivanja kablova u uslovima požara. Institut za nuklearne nauke Vinča sprovodi samo delimična ispitivanja, na osnovu kojih izdaje uverenja o kvalitetu. Međutim, važno je napomenuti da ova uverenja ne predstavljaju sertifikate, a naš Institut time nažalost unosi još veću zabunu na tržištu.

Sa druge strane, Elektrometal tržištu nudi sertifikovane proizvode proizvođača Faberkabel iz Nemačke koji ispunjavaju najviše standarde evropskog tržišta.

Posebno interesantno u ponudi Faberkabel-a jesu podvrste kablova: tip NHXCH 3x120/70 može se koristiti umesto kabla NHXH 4x120, onda kada tehnički uslovi to dozvoljavaju. Ovakve konstrukcije kablova u Nemačkoj imaju veoma značajnu primenu. Znajući da je danas cena bakra blizu 6.000 evra po toni, ušteda koju ovakvi kablovi omogućavaju investitoru nije mala.

Kao što smo već naveli, Faberkabel poseduje sve potrebne sertifikate VDE instituta, koji su važeći u svim zemljama Evropske unije. Kako biste prepoznali koji su od kablova na tržištu ispitani i imaju o tome sertifikat iz VDE instituta važno je da znate da oni moraju imati oznaku VDE celom dužinom kabla (fotografija iznad).

ELEKTROMETAL
Vojvode Putnika 58
26360 Plandište
tel: +381 13 861 874
861 812
805 399
805 393
e-mail:
office@el-metal.net
www.el-metal.net

 

[top][company profile]