BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 9, mart 2009.

[company profile]
Untitled Document

Građevinski klaster (DUNĐER)

Građevinski klaster Dunđer je udruženje građana, osnovano 2007. godine u Nišu, kao neprofitna organizacija. Klaster okuplja nvestitore, izvođače i podizvođače građevinskih radova, proizvođače građevinskog materijala i opreme, projektne biroe, četiri fakulteta i potporne institucije. Klaster posluje na teritoriji niškog regiona sa tendencijom prodora na tržište Švajcarske (Holcim), Kazahstana, Italije i Nemačke.

Cilj klastera je unapređenje građevinske delatnosti u niškom regionu i približavanje kvaliteta gradnje svetskim standardima u skladu sa najboljim tradicijama srpskog graditeljstva kroz razvoj ljudskih resursa, informaciono objedinjavanje, stručne edukacije i tehnološki razvoj.

Pravci delovanja klastera:

1. Kreiranje baze podataka svih diplomiranih inženjera građevine i arhitekture od osnivanja niškog GAF-a do danas (3000)
2. Izrađen Internet sajt klastera Dunđerwww.dundjer.co.rs , preko koga se prate sve aktivnosti klastera
3. Formiranje ERIC-a – Edukativno-razvojno-informatičkog centra klastera za potrebe edukacije iz oblasti inženjerske informatike
4. Informatičko objedinjavanje članica klastera posredstvom Virtual Private Network (VPN) uz pružanje:

 • online savetovanja
 • online pravnih konsultacija
 • online finansijskih konsultacija
 • online ekspertskih konsultacija i...

5. Online pristupa bazama podataka:

 • nekretnina
 • materijala
 • radne snage
 • mehanizacije.

6. Prekvalifikacija i dokvalifikacija radne snage za deficitarna zanimanja i njihovo zapošljavanje unutar klastera.
7. IT ugrađena u stambeni i poslovni prostor (internet, satelitska)
8. Unutrašnja arhitektura
9. Energetska efikasnost
10. Environmental engineering
11. Intelligent building – Building Smart

12. Uvođenje ISO standarda 9000 i 18000 u firme
13. Donošenja akata o proceni rizika radnih mesta (Risk Assessment)
14. Uvođenje digitalnih kamera na gradilišta
15. Pravljenje digitalne mape grada sa linkovima na gradilišta
16. Otvaranje ketering firme unutar klastera za dostavljanje obroka radnicima na gradilištima
17. Institucionalizacija
18. Usvajanje pravnih akata klastera:
statuta, kodeksa, pravilnika
19. Formiranje unutar klastera: sektora, upravnog odbora
20. Objedinjavanje:

 • projektnog biroa
 • knjigovodstva
 • transporta
 • marketinga
 • dobavljača
 • usluga

21. Otvaranje predstavništava u zemlji i inostranstvu
22. Istraživanje, razvoj i edukacija u oblasti novih tehnologija
23. Licenciranje
24. Specijalističke obuke
25. Razvoj software-a
26. Stipendiranja
27. Ugovori (FIDIC)
28. Konferencije
29. Stručni sastanci
30. Simpozijumi
31. Sajmovi građevine
32. Izdavačka delatnost klastera
33. Konkurisanje za što povoljnije kreditne uslove kod banaka
34. Organizovan nastup pred državnim organima i institucijama

LIČNA KARTA GRAĐEVINSKOG KLASTERA DUNĐER

 • Broj preduzeća u klasteru: 68
 • Broj naučno-istraživačkih i potpornih institucija: 6
 • Broj zaposlenih: 1.960
 • Ukupan promet preduzeća u klasteru: 1.580.325,00 evra

GRAĐEVINSKI KLASTER DUNĐER
Rajićeva 30 a
18000 Niš
tel: +381 18 522 812
fax: +381 18 248 884
klaster_dundjer@yahoo.com
www.dundjer.co.rs
Kontakt osoba:
Biljana Avramović, direktor klastera
mob: +381 62 251 812


[top][company profile]