BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 11, septembar 2009.

[company profile]
Untitled Document

Grejanje na vodu (MEGA-MENT)

Razvojni tim preduzeća Mega-Ment nije izmislio „toplu vodu”, ali je projektovanje sistema za toplovodno grejanje i proizvodnju elemenata za njihovu implementaciju unapredio, tako da investicija u ovaj vid grejanja predstavlja jedno od najracionalnijih rešenja za zagrevanje većih poslovnih prostora...

Centralni segment ovog sistema grejanja čini toplovodni kalorifer sa Cu-Al razmenjivačem toplote i aksijalnim ventilatorom. Njegova osnovna namena je ventilacija i zagrevanje industrijskih hala, skladišta, radionica, hangara, trgovina i sličnih prostora. Ovaj sistem grejanja odlikuje se visokim učinkom, laganom konstrukcijom, niskim nivoom buke i jednostavnim održavanjem u eksploataciji.

Kao grejni medij koristi se topla voda, vrela voda i para. Grejani medij može biti svež i opticajni vazduh ili mešavina svežeg i opticajnog vazduha.

Pored kalorifera kao pojedinačnog segmenta za već postojeće sisteme ove vrste, projektni tim ovog preduzeća u mogućnosti je da projektuje i implementira kompletne sisteme prema specifičnim karakteristikama određenog prostora. Pored nadogradnje kalorifera pratećom opremom, moguća je i realizacija kombinovanih rešenja i njihova automatizacija.

Osim toplovodnih i parnih sistema za grejanje, preduzeće Mega-Ment proizvodi i gasne i električne kalorifere.

Pored savremenog dizajna i visoke profesionalne izrade električne kalorifere Elco odlikuje izuzetna funkcionalnost. S obzirom na cenu električne energije, električni kaloriferi još uvek predstavljaju jedan od najekonomičnijih vidova grejanja.

Brzo zagrevaju prostorije i ugrađenim termostatima održavaju stalnu temperaturu vazduha, čime omogućavaju grejanje uz maksimalnu uštedu energije.

Više detalja o Elco kaloriferima objavićemo u sledećem broju našeg magazina.

MEGA-MENT
Otona Župančiča 11/15
11070 Novi Beograd
tel: +381 11 844 1718
844 2570
fax: +381 11 844 2549
info@mega-ment.com
www.mega-ment.com

 

[top][company profile]