BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 12, decambar 2009.

[company profile]
Untitled Document

Procar Security – CCTV i protivprovalni sistemi

Procar Security vrši ugradnju i projektovanje CCTV (video nadzora), protivprovalnih sistema, kontrole pristupa, evidencije radnog vremena, interfona... kao i montažu opreme za klimatizaciju.

Alarmni sistemi

Zaštita imovine je osnovna namena alarmnog sistema. Obezbeđuje se pravilnom procenom bezbednosne situacije na samom objektu i analizom svih mogućih načina ugrožavanja objekta i imovine. Na osnovu toga se donose odgovarajući zaključci – koje mere, postupke i tehniku upotrebiti radi ostvarivanja maksimalne zaštite imovine. Visoka pouzdanost sistema obezbeđuje se kvalitetnim izborom opreme, pravilnim rasporedom elemenata alarmnog sistema i kvalitetnom montažom.

Primena alarmnih sistema je od najmanjih poslovnih i stambenih prostora, do velikih poslovnih i magacinskih prostora, banaka, obrazovnih, sportskih i objekata specijalne namene, itd.

Alarmni sistemi se sastoje od:

  • alarmne centrale odgovarajućeg kapaciteta, koje poseduju automatsku dojavu alarma putem PTT ili GSM mreže (opciono)
  • akumulatora 7Ah, 12V (rezervnog napajanja za slučaj nestanka mrežnog napajanja)
  • detektora (infracrvenih, mikrotalasnih, akustičnih, piezo-električnih, vibracionih, magnetnih, kontaktnih i kombinovanih, žičnih i bežičnih), jednog ili više, istog ili različitog tipa zavisno od situacije na objektu
  • sirene (unutrašnje i/ili spoljne antisabotažne, samonapajuće)
  • bežični i žični panik tasteri (opciono)
  • detektori dima, povećanja temperature, vlage, otrovnih i zapaljivih gasova i sl.

Programabilne mikroprocesorske alarmne centrale raspolažu različitim brojem zona (4, 6, 8, 16,... 128). Njihov izbor zavisi od načina korišćenja objekta i zahteva koje korisnik postavlja pred sistem zaštite. Na centralu je moguće povezati veći broj šifratora. Kompletna komunikacija sa alarmnom centralom obavlja se preko odvojenog šifratora. Alarm se uključuje tako što se ukuca šifra korisnika. Potpuno analogno alarm se isključuje prilikom ulaska u štićene prostorije.

Za opisane operacije predviđeno je ulazno, odnosno izlazno vreme, koje se specificira za ulazno-izlaznu zonu. Samo jedna zona definiše se kao ulazno-izlazna, dok se ostale definišu kao trenutne, što znači da će povreda tih zona trenutno aktivirati alarm. Prilikom napuštanja prostorija otkuca se šifra korisnika. Tada počinje da teče izlazno vreme, koje se takođe specificira u toku programiranja parametara centrale, u toku kojeg treba da napustite prostorije. Ukoliko to ne učinite u predviđenom vremenu potrebno je da razoružate sistem ponovnim ukucavanjem šifre, da se alarm ne bi aktivirao.

Alarmne centrale imaju mogućnost podele kapaciteta na dve ili više nezavisnih particija – alarmnih celina. To znači da ukoliko postoje dva ili više delova objekta kojima bi se trebalo pristupati preko potpuno nezavisnih šifratora, delovi objekta se organizuju (podele) prema zahtevanoj nameni, a onda im se programski dodeljuju parametri koji služe za identifikaciju. Sistem šifara je organizovan tako da postoji jedna glavna (master) šifra i do 50 korisničkih šifara.

Detektovanje prisustva u štićenim prostorijama vrši se pomoću IC (infracrvenih) detektora koji prate promene temperature. Pored IC senzora tu su i dualni detektori kretanja, koji sadrže IC detektor i mikrotalasni detektor. Rezervno napajanje služi da obezbedi napajanje sistema u slučaju nestanka mrežnog napona. Kada se napajanje iz mreže uspostavi ponovo akumulator se dopunjuje. Napomena: ceo sistem poseduje tamper zaštitu od presecanja kablova, što znači da će presecanje kablova na bilo kom mestu u sistemu trenutno aktivirati alarm.

REFERENC LISTA

Beograd: Pollino, Pertini, Složna braća, NIS Jugopetrol, F.F.I.S, Planum Tours, Hidro Komerc P.J, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Makiš, S.P.C. Hram sv. Bogorodice, Beotas, Srma Trans, Gigatron, Ž.G.P, Sarantis, Mikros Union, Mobil Beton, AK Rade Končar, O.Š. Svetozar Miletić, O.Š. Vojvoda Stepa, FSTR UBA, Trgovačka škola, Vesti AD, Mernokor, AD Frikom, Tip-Top Surčin, Maligan, Malac, Jet Direct, Vobi Haus, Vukas Mering Batajnica... kao i: RB Kolubara d.o.o. Lazarevac, Jugoremedija Zrenjanin, Cobest Mladenovac, Peštan i Šumadija Production Aranđelovac, Magaza Zemun i Užice, Modriani Šimanovci, Poštanska štedionica Novi Sad i Kraljevo, SZTR Ponte Roso Novi Sad, O.Š. Mladost Tomaševac...

šifarnik
senzor

 

Video nadzor

Moderni sistemi video nadzora omogućuju praćenje i snimanje svih događaja u, i oko, vašeg poslovnog prostora ili kuće, a svi snimci se digitalno arhiviraju u centralni uređaj video-nadzornog sistema. Snimljeni materijal u centralnoj jedinici može biti arhiviran i do nekoliko meseci.

Pored nadzora u samom objektu postoji mogućnost prenosa slike preko internet mreže što omogućuje gledanje, snimanje i pretragu snimljenog materijala sa bilo kog mesta putem PC računara ili mobilnog telefona.

Funkcija sistema video nadzora jeste obezbeđivanje informacija korisniku, najčešće fizičkom obezbeđenju određenog objekta, radi adekvatne reakcije, kao i arhiviranje informacija radi eventualne naknadne istrage.

Za sve savete i više detalja u vezi sa navedenim sistemima možete se obratiti firmi Procar Security, uz čiju ćete stručnu pomoć i iskustvo odaberati sistem adekvatan vašim potrebama.

PROCAR SECURITY
Ratarski put 10 b
11080 Zemun
mob: +381 63 39 43 43
tel/fax: +381 11 31 66 182
www.procar.rs

 

[top][company profile]