BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 13, mart 2010.

[company profile]
Untitled Document

Ekološko grejanje i hlađenje (GEOTEMPUS)

Najveća količina energije troši se za grejanje i hlađenje domaćinstva i proizvodnju sanitarne tople vode – što iznosi otprilike 77% potrošnje. Ušteda se postiže optimalizacijom proizvodnje i potrošnje energije, smanjenjem gubitka energije dobrom izolacijom objekata, kao i izborom ekonomičnog načina grejanja prema postojećim evropskim standardima.

Toplotne pumpe

Toplotne pumpe spadaju u najefikasnije sisteme grejanja i hlađenja koji koriste obnovljive izvore energije. Od 100% energije koju generiše toplotna pumpa 75% je besplatno jer dolazi iz okolnog okruženja, a samo 25% energije, koja je potrebna za rad pumpe, dolazi iz električnih izvora koji se plaćaju. Sistemi sa toplotnim pumpama ne emituju štetne materije, gasove i samim tim doprinose očuvanju životne sredine. U svim razvijenim zemljama država subvencioniše ulaganja u ovakve sisteme.

Princip rada toplotne pumpe je vrlo jednostavan: toplotna eneregija okruženja premešta se iz okruženja u objekat, uz minimalno ulaganje električne energije. Postoje tri različita izvora toplotne energije koje koriste toplotne pumpe – spoljašnji vazduh, zemlja i podzemne vode. Na osnovu toga imamo tri različita sistema eksploatacije:

  • vazduh-voda
  • zemlja-voda (glikol-voda ili DX sistem)
  • voda-voda.

Geotempus u svom programu ima najmodernije sisteme zemlja-voda sa direktnom ekspanzijom (DX sistem). Ovakvi sistemi razmenjuju energiju sa zemljom preko radnog gasa koji se pušta direktno u sonde koje su postavljene ispod površine (horizontalno ili vertikalno u zavisnosti od mogućnosti na terenu). Iz jedne sonde dužine 35m može se crpiti 3,5-4,5kW energije u zavisnosti od tipa tla. Tamo gde su dostupne dovoljne količine podzemne vode na manjim dubinama, Geotempus primenjuje sisteme voda-voda.

Apartmani restorana Sidro, Beška
Površinski sistemi grejanja i hlađenja

Površinski sistem grejanja i hlađenja

Niskotemperaturni površinski sistemi grejanja uslov su za najveće uštede novca u eksploataciji. Postavljeni su tako da su sakriveni ispod maltera zida i plafona ili cementne košuljice u podu.

Bešumni su i obezbeđuju prirodnu cirkulaciju vazduha. Leti se hlađenjem na taj način postiže efekat vinskih podruma. Ovako se stvara maksimalni komfor i zdravo i prijatno životno okruženje u pogledu mikroklimatskih uslova u objektu.

Oprema za izvođenje površinskih sistema grejanja i hlađenja koje Geotempus koristi u svom radu, i čiji je zastupnik na našem tržištu, proizvod je renomirane nemačke firme sa tridesetogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti – Praski. Ovakve sisteme Geotempus izrađuje po sistemu ključ u ruke, i garantuje za njihovu efikasnost i trajnost.

Pasivno hlađenje i geotermalna ventilacija

Geotempus nudi i rešenja za pasivno hlađenje (free cooling) i geotermalnu ventilaciju objekata (sa rekuperacijom vazduha) preko zemljanih kolektora.

Kolektori su postavljeni u zemlju, na dubinama gde je tokom cele godine konstantna temperatura. Svež vazduh se preko kolektora (u zavisnosti od njegove dužine) leti sa spoljašnje temperature od 35oC hladi na prijatnih 18-22oC, a zimi sa -18oC predgreva na 3-5oC i preko rekuperatora ubacuje u objekat.

Efikasnost izmene vazduha na ovaj način dostiže 90-95%. Ovako je obezbeđen konstantan dotok svežeg, pripremljenog i čistog vazduha u objekat čime se izbegava vlaga u objektu, plesni, prašina i ostali alergeni. Za dobro izolovane objekte, ovakvim sistemima ventilacije i hlađenja u kombinaciji sa niskotemperaturnim površinskim sistemima za grejanje i toplotnim pumpama dobija se ušteda od 3 do 7 puta u odnosu na konvencionalne sisteme iste namene.

Geotempus se može pohvaliti velikim brojem referentnih objekata gde su korisnici i ove zime uživali u maksimalnom konforu sa mnogo manjim računima za grejanje, pripremajući se da svoje sisteme uskoro prebace u režim hlađenja.

 

 

 

 

 

 

Slika desno: Energana sa toplotnom pumpom

Nova generacija solarnih vakuumskih kolektora

Geotempus vam može ponuditi i projektovanje i instalaciju sistema za zagrevanje vode sa solarnim vakuumskim kolektorima. Ovi vakuumski kolektori najnovije generacije (Super Heat Vacuum Collectors) znatno su efikasniji od konvencionalnih vakuumskih i pločastih kolektora i samim tim njihova upotreba je mnogo isplativija. Koriste se za zagrevanje vode za domaćinstva, zagrevanje vode u bazenima, i kao ispomoć postojećim sistemima za grejanje.

GEOTEMPUS
Mite Ružića 1/3
Novi Sad
tel/fax: +381 21 66 12 750
mob: +381 63 516 879; +381 062 579 095
www.geotempus.co.rs

 

[top][company profile]