BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 13, mart 2010.

[company profile]
Untitled Document

Tehnička zaštita objekata (SECURITON)

Kompanija Securiton d.o.o. već 20 godina bavi se projektovanjem, ugradnjom i servisiranjem sistema tehničke zaštite objekata...

Securiton-ovi sistemi automatske dojave požara baziraju se na najnovijoj tehnologiji, znanju i iskustvu, što ih čini nenadmašnim kod složenih zahteva na objektu.

Ovi sistemi mogu biti prilagođeni svakom objektu, a najbolji su za okruženja koja ne dopuštaju upotrebu standardnih sistema dojave požara.

Securiton ugrađuje sisteme za automatsko gašenje požara raspršenom vodom (sprinkler i drendžer) u garažama i drugim javnim objektima.

Takođe, ugrađuje sisteme za gašenje požara ekološkim sredstvima (FM-200, Novec, inertni gasovi, Ecaro 25 i drugi) koji se koriste za kontrolne sobe, arhive, muzeje, bioskope i slično, kao i sisteme R-102 i Piranha za gašenje požara u kuhinjama.

Sistemi detekcije opasnih koncentracija zapaljivih i eksplozivnih gasova u kotlarnicama, podzemnim garažama, laboratorijama i industrijskim postrojenjima takođe su deo Securiton-ovog programa.

Securiton nudi sisteme automatske dojave provale i prepada, koji pružaju bezbednost mnogim objektima i ustanovama koje ga već koriste. Ovi sistemi su ugrađeni tamo gde postoje vrednosti koje se moraju zaštititi od provale.

SECURITON PROJEKTOVANJE, UGRADNJA I SERVISIRANJE

  • automatska dojava požara
  • gašenje požara sprinklerom i drendžerom
  • gašenje požara u kontrolnim sobama
  • ekološkim sredstvima (NOVEC, FM-200, inertni gas…)
  • detekcija gasa
  • dojava provale i prepada
  • kontrola pristupa
  • perimetarska zaštita
  • video nadzor
  • softver za integraciju tehničkih sistema

Securiton nudi sisteme kontrole pristupa za svaku namenu, bez obzira na veličinu objekta. Sistemi kontrole pristupa omogućuju zaštitu objekta ili pojedinih delova u objektu od neovlašćenog ulaska, a omogućuju i evidenciju ulaska i izlaska iz štićenog prostora.

Sistemi za video nadzor predstavljaju ključni instrument u borbi protiv incidenata. Securiton nudi ove sisteme u različitim stepenima kompleksnosti i širok raspon primene. Securiton koristi prednosti najsavremenije tehnologije video i komunikacijske opreme i specijalne softvere za analitiku slike.

Perimetarska zaštita predstavlja prvu efikasnu prepreku za provalnike. Securiton raspolaže sistemima perimetarske zaštite sa raznim tehnologijama detekcije. Takvi sistemi mogu da registruju svaki kontakt nepoželjnog lica sa ogradom ili zaštitnim zidom, dok će kod nekih sistema samo prisustvo nepoželjnog lica u štićenom prostoru aktivirati alarm.

Securiton-ovi integrisani sistemi zaštite pokrivaju sva ključna područja monitoringa i nadzora, bez obzira na veličinu objekta i zahteve klijenta. Specijalni softveri daju mogućnost daljinskog nadzora i upravljanja sa jednim ili više sistema zaštite.

Kvalitet na svim nivoima je apsolutni preduslov za pouzdano funkcionisanje sigurnosnih sistema.

Securiton proizvodi izrađuju se prema visokim standardima kvaliteta, što potvrđuju sertifikati renomiranih svetskih laboratorija.Stručni kadrovi obučeni kod partnera u inostranstvu predstavljaju dodatnu garanciju kvaliteta Securiton-ovim korisnicima.

SECURITON D.O.O.
Alarm and Security Systems
Danila Lekića Španca 31
11070 Beograd
tel: +381 11 318 70 81
318 70 82
318 50 17
fax: +381 11 228 05 25
office@securiton.rs
www.securiton.rs

A company of the Swiss Securitas Group

 

[top][company profile]