BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 13, mart 2010.

[company profile]
Untitled Document

Gorionik Eragon (ALTINA GAS)

Gorionik Eragon 5/35kW

Altina Gas je ovlašćeni zastupnik slovenačke firme Sistemi Eragon i uvozi, montira i servisira:

 • gorionike na pelet većih toplotnih snaga, do 1,5MW
 • gorionike na brusni prah od iverice, medijapana i drveta, toplotne snage do 2,5MW
 • industrijske kotlarnice na drvni otpad i piljevinu, maksimalne vlage do 80%, snage do 1,5MW
 • industrijske kotlarnice na drvni otpad i piljevinu, maksimalne vlage do 20%, snage do 6,5MW.

Standardna ponuda konzola potkonstrukcije podrazumeva konzole koje omogućuju do 220mm udaljenja fasade od tačke oslonca (zida ili aluminijumske potkonstrukcije), ali proizvođač nudi i mogućnost poručivanja većih rastojanja.

Veće rastojanje fasadne obloge od konstruktivnog dela objekta potrebno je kod visokoenergetski efikasnih objekata sa slojem izolacije većim od 20cm, kao i prilikom rešavanja pojedinih problematičnih detalja kod rekonstrukcije objekata.

Pelet kao ekološko gorivo

Pelet je ekološko energetsko gorivo koje se pravi iz drvne ili agro mase. Drvni pelet se pravi od ogrevnog drveta, drvnog otpada i piljevine, tako što se sirovina usitnjava, melje, suši i presuje u valjkasti oblik.

Kao osnovna sirovina za proizvodnju drvnog peleta mogu da se koriste bukva, hrast, smreka, jela, topola, kao i visoko produktivne energetske biljke, koje se sade specijalno za tu namenu.

Makovec – Kotlarnica 500kW na prah od medijapana i iverice
Makovec – Silos kotlarnice za prah od medijapana i iverice

Karakteristike peleta:

 • dimenzije: prečnik 6-12mm, dužina do 30mm
 • toplotna moć: oko 5kWh/kg, zavisno od vrste drveta
 • sadržaj vlage: max 12%
 • ostatak pepela: max 1,5%
 • stepen iskorišćenja: preko 90%
 • produkti sagorevanja: nema štetnih sastojaka
 • pakovanje: kese od 15kg ili džakovi od 1.000kg
 • cena: 50% manja od lož ulja
 • energetske karakteristike u rangu najboljeg kamenog uglja, uz mnogo veći komfor pri radu.
Drvni pelet od bukve Agro pelet od sojine slame

Postoji, takođe i agropelet (MBP – mix biomass pellet) koji se pravi od slame soje, slame žita, kukuruzne šaše, uljane repice, ostataka suncokreta itd.

Agro pelet ima svoje specifičnosti u sagorevanju zbog povećane količine pepela i njegove niske tačke topljenja, kao i sadržaja alkalija. Oprema koju nudi Altina Gas pouzdano sagoreva i agro pelet.

Gorionik Eragon 5/35kW

Gorionik Eragon 5/35kW je hlađen vodom, i kao gorivo koristi drveni pelet. Može se ugrađivati na postojeći kotao na čvrsta i čvrsto-tečna goriva.

Ovo su neke od osnovnih stvari koje treba znati o ovom gorioniku:

 • potpuno automatizovan u radu
 • pored kotlovskog termostata može da se radi i uz sobni termostat i tajmer
 • u kompletu sa dozirnim pužem i dnevnim rezervoarom peleta
 • svakih 5 do 15 dana potrebno je napuniti rezervoar peleta, zavisno od veličine rezervoara
 • svakih 5 do 15 dana potrebno je izbaciti pepeo, zavisno od vrste peleta koja se koristi pri sagorevanju i konstrukcije kotla
 • ugrađuje se na nove i postojeće kotlove
 • povraćaj investicije za jednu do dve grejne sezone
 • u svakom momentu možete da pređete na gorivo koje ste koristili i pre ugradnje ovog gorionika
 • rešenje hlađenja gorionika vodom je patentirano
 • vodom hlađena komora daje dodatnih 5-8kWh energije
 • može se koristiti za manje porodične kuće i manje poslovne objekte
 • garantni rok je dve godine
 • uspešno sagoreva drvni i agro pelet (MBP).

ALTINA GAS
Dragiše Vasića 5
11080 Beograd-Zemun
tel: +381 11 21 00 386
mob: +381 64 11 36 145
fax: +381 11 30 77 341
kontakt: Đorđe Vrzić
altinag@nadlanu.com

 

[top][company profile]