BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 13, mart 2010.

[company profile]
Untitled Document

Biasi liveni čelični kotlovi (NIVAS CO)

Od 2003. godine počinje saradnja sa renomiranim italijanskim proiz­vođačem Biasi sa središtem u Veroni. Iz široke palete Biasi proizvoda, kao njegov ekskluzivni predstavnik, Nivas predstavlja aluminijumske i čelične panelne radijatore, kao i livene čelične i gasne kotlove.

Višedecenijski rad u prodaji i servisu materijala za grejanje kao i stalni kontakti sa svetskim proizvođačima opreme za grejanje rezultirali su dobrim pozicioniranjem firme Nivas Co d.o.o. na tržištu Srbije.

Ovoga puta predstavljamo dva izuzetna livena kotla Biasi na čvrsta goriva i to:

  • liveni čelični kotao 3 Wood
  • liveni pirolitički kotao Pirowood.

Kotao 3 Wood

3 Wood tropromajni trajnožareći liveni kotlovi jesu kotlovi sa veoma velikim stepenom iskorišćenja. Ovo garantuju njegove tri komore kroz koje prolaze produkti sagorevanja.

Pored velikog stepena iskorišćenja ovaj kotao karakterišu: velika otpornost na koroziju, maksimalno iskorišćenje komore ložišta, manja učestalost loženja, velika vrata za loženje, vruć sekundarni vazduh koji potpomaže potpunom sagorevanju goriva, onemogućen direktan kontakt goriva i zidova ložišta, kao i efekat samočišćenja.

Sve ove navedene karakteristike 3 Wood kotlova ukazuju na to da su projektovani da obezbede maksimalan toplotni učinak uz neznatne troškove u eksploataciji. Nude se u kapacitetima od 21 do 41kW.

Kotlovi Pirowood

Pirowood pirolitički liveni kotlovi koriste isključivo drvo kao izvor energije. Sastoje se od dve komore i vatrostalnog dela između njih. U gornjem delu dolazi do sušenja drveta, njegove razgradnje i stvaranja žara.

Ventilator kontroliše dovođenje vazduha i u području žara dolazi do rasplinjavanja tj. intenzivnog stvaranja plina iz drveta.

Zbog stvaranja podpritiska/nadpritiska nastali plin prelazi u donji deo ložišta gde i sagoreva pod uticajem sekundarnog vazduha. Regulacija rada kotla se vrši preko sobnog termostata. Stepen iskorišćenja ovih kotlova je izuzetno veliki – oko 90%, što se može uporediti sa stepenom iskorišćenja plinskog kotla koji koristi zemni gas. Nude se u kapacitetima od 25 i 35kW.

Kotlovi po evropskim
standardima

3 Wood kotlovi koriste ugalj i drvo dok Pirowood kotlovi koriste isključivo drvo kao energenat koji mora biti vlažnosti manje od 20%. 3 Wood i Pirowood kotlovi poseduju standard EN 303.5 i GJL 200 što ukazuje na to da su kotlovi urađeni po najvišim evropskim standardima i da su projektovani da obezbede maksimalan toplotni učinak. 3 Wood i Pirowood kotlovi zauzimaju sve veći udeo na tržištu zbog stalnih poskupljenja energije i težnje za što većim uštedama u grejanju.

Sve ostale informacije vezane za ove kotlove kao i za ostale Biasi proizvode možete pogledati na prezentaciji firme Nivas – www.nivas.co.rs.

NIVAS Co
Čarnojevićeva 20
23000 Zrenjanin
tel: +381 23 525 366; 525 580
nivas@nivas.co.rs
www.nivas.co.rs

 

[top][company profile]