BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 17, mart 2011.

[company profile]
Untitled Document

Izgradnja, instalacija i održavanje benzinskih stanica (ACIS)

ACIS - Advanced Constructions & Industrial Services d.o.o. je prisutan na srpskom tržištu tehnologije na benzinskim stanicama od 2007. godine kao predstavništvo ACIS-a iz Mađarske.

Napredna izgradnja i industrijske usluge

Kao što i ime u prevodu govori (Napredna izgradnja i industrijske usluge), naše preduzeće je uvek bilo na čelu uvoza i uvođenja različitih tehnoloških inovacija, od snabdevanja goriva pod pritiskom preko uvođenja sistema fleksibilne električne instalacije do vozila i kanalizacijskih tehnoloških sistema.

Glavna delatnost našeg preduzeća je izgradnja, instalacija i održavanje benzinskih stanica, kao i sve dodatne opreme na njima.

S obzirom da radimo na održavanju, naša primarna snaga jesu stručnost i predanost poslu naših zaposlenih što smatramo našom prednošću na današnjem tržištu. Stoga, pored stimulacije, stavljamo veliki naglasak na profesionalno usavršavanje naših zaposlenih. Broj servisnih tehničara je kontinuirano u porastu te trenutno broji 15 zaposlenih.

Zahvaljujući predanosti poslu i kvalitetu naših usluga, postali smo pouzdan partner naftnih kompanija koje posluju u Srbiji. Trenutno pružamo usluge kompletnog servisa na objektima kompanije Intermol, usluge servisa tehnologije goriva na stanicama EuroPetrol-a i EuroGas-a, usluge servisa objekata na trećini benzinskih stanica OMV-a i usluge baždarenja sprava za merenje tečnih goriva i TNG-a za kompaniju EKO Srbija. Pored toga, tu je i veliki broj korisnika iz privatnog sektora. U oblasti izgradnje benzinskih stanica, trenutno smo angažovani u procesu rekonstrukcije 15 stanica NIS-Gazproma.

 

Gašenje požara vodenom maglom

Poslednjih par godina, glavni pravac razvoja matične firme u Mađarskoj bio je u razvoju i implementaciji sistema za gašenje požara vodenom maglom. Zahvaljujući tome, imamo veliko iskustvo u projektovanju i izvođenju protivpožarnih sistema koji koriste vodu pod visokim pritiskom-vodenu maglu.

Gašenje požara fino raspršenom vodom u vidu vodene magle, osim vrlo efikasnog gašenja požara usled lokalnog smanjenja koncentracije kiseonika i sniženja temperature, dovodi do apsorpcije dima i samim tim do bezbednije evakuacije ljudi, odnosno bezbednijeg rada vatrogasaca.

Vodena magla koristi višestruko manju količinu vode pri gašenju požara tako da je sistem preporučen i za objekte gde bi upotreba konvencionalnih sistema dovela do velikih oštećenja inventara.

Vodena magla se koristi pri zaštiti železničkih i automobilskih tunela, podzemnih železničkih stanica, podzemnih garaža, automatizovanih proizvodnih traka, kablovskih kanala, poslovnih zgrada, arhiva, biblioteka, muzeja, kuhinja velikih restorana, telekomunikacionih centara sa osetljivom elektronskom opremom i ostalih objekata gde se želi sačuvati inventar od uništenja prilikom klasičnog gašenja požara vodom.

Obzirom na tržišnu orijentaciju i praćenje i uvođenje novih tehnologija, orijentisani smo na uvođenje modernih trendova u oblasti usluga na benzinskim stanicama, ali i na razvoj preduzeća u oblasti zaštite životne sredine. Plan razvoja za 2011. godinu obuhvata i proširenje usluga iz ove oblasti, koje će se ogledati u prikupljanju opasnog otpada sa benzinskih stanica i njegovo trajno zbrinjavanje.

ACIS

Advanced Constructions
& Industrial Services d.o.o.
Đorđa Zličića 53a
21000 Novi Sad
tel/fax: +381 21 545 995

acis.serbia@gmail.com
www.acis.rs

 

[top][company profile]