BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 17, mart 2011.

[company profile]
Untitled Document

Izgradnja energetskih objekata i transportnih sistema fluida (ENERGOTEHNA)

Ovom prilikom želimo da Vas upoznamo sa preduzećem ENERGOTEHNA d.o.o. iz Novog Sada. Energotehna je mlado preduzeće osnovano 2005. godine. Želja osnivača i direktora preduzeća, Emila Sovilja, bila je da se uključi u sektor izgradnje energetskih objekata i transportnih sistema fluida.

Ubrzo nakon početka rada primećeno je da se kod samog izvođenja radova ne prate pravci razvoja izgradnje ovih vrsta objekata u svetu, i da firme koje su se do tada bavile ovom tematikom nisu dovoljno obraćale pažnju na brzinu i kvalitet izvedenih radova. Želeći da uspostave neke nove normative i standarde u izgradnji cevovoda, zaposleni u preduzeću Energotehna počeli su da usvajaju nove tehnologije i da usavršavaju stare. Brzina razvoja preduzeća i osvajanje tržišta bili su uslovljeni trenutnim ekonomskim stanjem u privredi i vrednošću investicija. Uzlazna kriva razvoja nije bila velika, ali je bila stabilna. Danas, preduzeće zapošljava oko 50 radnika od zavarivača i operatera građevinskom mehanizacijom do diplomiranih mašinskih inženjera.

Zavarivanje, kao osnova rada preduzeća, izvodi se po kvalifikovanom postupku zavarivanja u skladu sa normativima i odgovarajućim standardima, a izvode ga zavarivači sa položenim ispitom za određenu vrstu zavarivanja i važećim atestom izdatim od strane akreditovane laboratorije za zavarivanje. Poseban akcenat kod zavarivanja dat je na zavarivanje cevovoda celuloznom elektrodom. U poslednje vreme zavarivanje korenog zavara izvodimo i Stt postupkom zavarivanja. Ukoliko se zavarivanje vrši za inostranog naručioca, norme i propisi se prilagođavaju naručiocu posla.

Radovi na velikim projektima gasifikacije zahtevaju i dovoljnu količinu kako kvalifikovane radne snage, tako i specijalizovane opreme, bez koje bi izvođenje radova bilo veoma otežano ako ne i onemogućeno. Energotehna poseduje dovoljan broj bočnih dizalica-cevopolagača, kamionskih dizalica namenjenih za rad u svim uslovima (pogon 6x6), agregata za zavarivanje, generatora za proizvodnju struje i svog ostalog potrebnog alata, da bi se svaki projekat izveo u zahtevanom roku uz najveći mogući kvalitet.

Reference preduzeća i naših rukovodilaca gradnje takve su da nam daju za pravo da se možemo svrstati u lidere u oblasti izgradnje magistralnih gasovoda. Referentni naručioci naših usluga između ostalih su Srbijagas, Jugorosgaz, NIS Naftagas, Petrol Slovenija, Rafinerija nafte Novi Sad i Pančevo, Panonske elektrane, Novosadska, Somborska i Zrenjaninska toplana, Ruma gas, Kula gas, Sombor gas, Ingas Inđija, Srem gas i mnogi drugi. Trenutno smo angažovani na izgradnji magistralnog gasovoda Niš-Leskovac investitora Jugorosgaz, na gasifikaciji opštine Odžaci investitora Srbijagas i izgradnji sistema za gašenje požara u rafineriji nafte Novi Sad.

Želja preduzeća je da sa investitorima izgradi partnerski odnos koji će biti protkan međusobnim poverenjem i uvažavanjem, da i dalje učestvuje u bitnim projektima izgradnje energetskih objekata i da se razvija, kako samo preduzeće tako i pojedinci u njemu.

Osnovna delatnost preduzeća Energotehna jesu radovi iz oblasti izgradnje energetskih objekata. Užu specijalnost predstavlja izgradnja magistralnih gasovoda. Oblast delovanja možemo podeliti na nekoliko tačaka:

 • Izgradnja svih vrsta cevovoda pod pritiskom (gasovodi, toplovodi, parovodi, vodovodi, naftovodi i slično)
 • Izgradnja i sanacija skladišta za TNG i tečna goriva
 • Izrada merno-regulacionih stanica, za prirodni i tečni naftni gas
 • Izrada toplopredajnih podstanica i kotlarnica po uslovima toplana
 • Izgradnja tehničkih konstrukcija
 • Termo i hidroizolacija cevovoda i rezervoara
 • Izrada cevnih izmenjivača toplote
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Ispitivanje sudova pod pritiskom (oprema za ispitivanje do 400 bara)
 • Izrada toplih priključaka za gasovode i toplovode bez zaustavljanja isporuke energenta
 • Građevinski radovi niskogradnje

ENERGOTEHNA

Kijevska 24
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 6318 255
Tel: +381 21 6396 540
Tel/fax: +381 21 6300 994

office@energotehna.com
www.energotehna.com

 

[top][company profile]