BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 17, mart 2011.

[company profile]
Untitled Document

Hoval UltraGas® kotao - sinonim za energetsku efikasnost (TOPTHERM)

Kada je reč o energetskoj efikasnosti, osnovna tendencija jeste racionalno korišćenje energije. Jedan od ključnih činilaca u toj priči jeste svakako grejni sistem objekta i kotao kao njegov centralni deo...

Hoval UltraGas® gasni kondenzacioni kotao predstavlja sam vrhunac današnje tehnike kotlogradnje toplovodnih kotlova. Njegova proizvodnja počinje još 1991. godine i do danas je doživeo mnoge izmene shodno tehnološkom napretku.

 

UltraGas® kondenzacioni gasni kotao iskorišćava latentnu toplotu kondenzacije vodene pare iz produkata sagorevanja i na taj način postiže veoma visok stepen iskorišćenja primarnog goriva. Izrađen je od nerđajućeg čelika i opremljen modulisanim gorionikom sa predmešanjem i površinskim sagorevanjem, čiji je opseg modulacije čak 1:6, po čemu je jedinstven na tržištu. Specifičnost UltraGas® kotla je aluFer® izmenjivač toplote koji povećava površinu za razmenu toplote sa strane dimnih gasova 5 puta. Kotao je takođe opremljen savremenom digitalnom regulacijom - TopTronic®T regulator upravlja radom kompletnog grejnog sistema, pružajući tako visok komfor za krajnjeg korisnika uz maksimalnu efikasnost rada. Opseg kapaciteta UltraGas® kotla kreće se od 15 kW do 1.000 kW, odnosno od 250 kW do 2.000 kW u dupleks izvedbi.

Čitav niz zadovoljnih kupaca govori u prilog tome da je UltraGas® kotao vrhunski proizvod Hoval-a. Ali to nije sve. Hoval u svom proizvodnom programu, pored kotlova (standardnih, niskotemperaturnih i kondenzacionih), nudi i gorionike, regulatore, rezervoare sanitarne tople vode, solarne sisteme, toplotne pumpe... kao i krovne ventilacione uređaje za grejanje i hlađenje visokih objekata. Akcenat u Hoval-u zapravo i jeste na kompletnom sistemskom rešenju projekta sa međusobno usklađenim komponentama.

Rezultati tehno-ekonomske analize sistema grejanja, koja je rađena na dobro termički izolovanom objektu i za klimatske uslove koji vladaju na našem podneblju, pokazuju da je period otplate razlike investicije (u odnosu na standardni kotao), u kombinaciji sa niskotemperaturnim – površinskim sistemom grejanja i sa trenutnim tržišnim cenama opreme i energenata – 3 do 5 godina. Imajući u vidu da kotao i nakon ovog perioda pravi uštedu u potrošnji energenata, možemo zaključiti da je, sa ekonomskog aspekta, investicija u kondenzacionu tehniku vrlo isplativa pod gore navedenim uslovima, a sa ekološkog aspekta veoma poželjna. Ovo i jeste razlog zbog čega UltraGas® kondenzacioni kotao ima veliku primenu u Zapadnoj Evropi i svetu, naročito u protekloj deceniji...

Shodno svom sloganu Štednja energije – zaštita životne sredine, Hoval je razvio još jedan proizvod koji je namenjen povećanju stepena iskorišćenja sistema sa standardnim kotlovima – ThermoCondensor AF – utilizator dimnih gasova. Izrađen od visokolegiranog nerđajućeg čelika, ugrađuje se kao dodatak gasnim ili uljnim kotlovima. Koristi osetnu i latentnu toplotu dimnih gasova za zagrevanje povratne grejne vode i na taj način postiže povećanje stepena iskorišćenja sistema do čak 17% (zavisno od pogonskih uslova). Centralni deo i kod ovog proizvoda jeste patentirani aluFer® izmenjivač toplote.

TopTherm doo je generalni zastupnik švajcarske kompanije Hovalwerk AG koja je evropski lider u proizvodnji opreme za grejne sisteme. Od 2002. godine do danas, ostvarili smo preko 500 referentnih mesta širom Srbije, sa stalnom tendencijom sve veće prisutnosti u projektima kako malih tako i velikih kapaciteta. Kvalitetnom i brzom tehničkom podrškom, servisom i prodajom po smernicama ISO 9001:2000, firma TopTherm visoko se rangirala kao pouzdan dobavljač opreme i odgovoran poslovni saradnik pre, u toku i nakon realizacije projekta

TOPTHERM

Zanatska 3
21220 Bečej
tel: +381 21 6919 555
fax: +381 21 6919 585

office@hoval.rs
www.hoval.rs

 

[top][company profile]