BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 17, mart 2011.

[company profile]
Untitled Document

Moderni polietilenski i polipropilenski cevni sistemi za dugotrajna i sigurna infrastrukturna rešenja (PEŠTAN)

Kompanija Peštan, najveći srpski proizvođač vodovodnih i kanalizacionih cevi i cevi za gasovod i elektro-energetske kablove, u saradnji sa kompanijom Borealis, vodećim globalnim snabdevačem hemikalijama i novim rešenjima od plastike, predstavila je srpskom tržištu rezultate najnovijih svetskih istraživanja na polju vodovoda i kanalizacije, koji značajno olakšavaju planiranje troškova, posebno u slučaju velikih infrastrukturnih projekata. Ovaj pristup proceni troškova pruža mogućnost da investitori, kompanije ili država uzmu u obzir sve predviđene i nepredviđene troškove koji mogu nastati tokom celokupnog perioda korišćenja cevovoda.

Atmosfera na seminaru

Na seminaru pod nazivom Moderni polietilenski i polipropilenski cevni sistemi za dugotrajna i sigurna infrastrukturna rešenja, koji je u prisustvu više od stotinu predstavnika domaće građevinske industrije održan u beogradskom hotelu Holiday Inn početkom marta, vodeći stručnjaci kompanije Borealis predstavili su model na osnovu koga je moguće izračunati ukupan trošak instaliranja cevovodnog sistema tokom dužeg perioda, uključujući troškove poput budućih radova, održavanja i cene popravke, izražene u današnjim vrednostima. Ovaj model omogućava i da se uporede troškovi koje iziskuje instalacija duktilnih i polietilenskih cevi.

Predstavnici kompanije Borealis, sa kojom Peštan uspešno sarađuje već više od deset godina pre svega na području razvoja proizvoda i novih tehnologija, predstavili su konkretne podatke na koji način se upotrebom plastičnih materijala mogu ostvariti ogromne uštede, koje konkretno u slučaju Italije iznose neverovatnih 167 milijardi evra. Dobijeni podaci pokazuju da se upotrebom plastike poboljšavaju osobine i trajnost distribucionih mreža i povećava stepen njihove pouzdanosti. Prednosti upotrebe plastičnih materijala se jasno vide kada se u obzir uzme ne samo trošak materijala, već i troškovi izgradnje i održavanja vodovodne i kanalizacione mreže korišćenjem tehnologije bez kopanja rovova, kao i uticaj na okolinu.

Predstavnici kompanija Peštan i Borealis

Zahvaljujući kompaniji Peštan, domaća stručna javnost imala je priliku i da se upozna sa procenama italijanskih infrastrukturnih potreba, prema kojima je u ovoj zemlji tokom sledećih 50 godina potrebno izgraditi 155.300km vodovoda i 66.600km kanalizacije. Upotreba plastike u vodovodnim mrežama omogućila bi uštedu od 22,2 milijarde evra u odnosu na korišćenje čelika, dok, kada je reč o kanalizaciji, ušteda dostiže iznos od čak 63,6 milijardi evra u odnosu na korišćenje čelika ili 54,4 milijardi evra u odnosu na korišćenje betona. Rezultati studije pokazuju i da, zbog infrastrukturnih problema, Italija godišnje izgubi 42 odsto vode ili 4 milijarde kubnih metara, a da ukupni troškovi po ovom osnovu iznose između 3,9 i 5,2 milijarde evra na godišnjem nivou. Studija jasno pokazuje i da trošak neinvestiranja u unapređenje mreže dugoročno nije održiv, kao i da gubici usled infrastrukturnih problema neprekidno rastu usled klimatskih promena i uvećanja urbane populacije. Gubici direktno utiču na višu cenu komunalnih usluga, ali imaju i negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi koji je gotovo nemoguće izraziti u novcu.

PEŠTAN

1300 Kaplara 189
34301 Aranđelovac-Bukovik
tel: +381 34 742 160, 742 180
fax: +381 34 742 109
Beograd: +381 11 36 10 353

www.pestan.net

 

[top][company profile]