BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 17, mart 2011.

[company profile]
Untitled Document

Automatski sistemi za navodnjavanje zelenih površina (IRING 62)

Iring 62 je osnovan 1991. godine, kao jedno od prvih privatnih preduzeća. Davne 1995. godine postavili smo prvi automatski sistem za navodnjavanje zelenih površina, tzv. parkovsko navodnjavanje. Od tada do danas, uz stalnu tendenciju porasta broja realizovanih projekata u toku jedne godine, projektovali smo i postavili više od 250 sistema za navodnjavanje u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj.

Čime se izdvajamo?

Izdvajamo se stručnošću i iskustvom zaposlenog osoblja koje je godinama sticano kroz realizaciju najrazličitijih tehničkih rešenja sistema za navodnjavanje. Naša tehnička rešenja sistema za navodnjavanje su originalna, bazirana na stručnosti i dugogodišnjem iskustvu (a ne na softverima proizvođača opreme), te kod izbora opreme koristimo punu slobodu kombinovanja opreme različitih proizvođača. Zahvaljujući tome, naša tehnička rešenja obezbeđuju optimalan obim radova i utrošak opreme. Posebno ističemo iskustvo stečeno na poslovima projektovanja i postavljanja različitih tipova vodozahvata, na vodotocima, akumulacijama, rezervoarima, bunarima (bušenim i kopanim), vodovodnim mrežama, kao i njihovim kombinacijama.

Nudimo najkraće rokove i kompletne radove (projektovanje i postavljanje sistema):

  • za dvorišta, fabričke krugove, parkove i sl. od 1 do 7 dana (u zavisnosti od veličine zalivne površine)
  • za fudbalske terene od 2 do 3 dana (sa skidanjem i vraćanjem busena).

Dajemo garantni rok od 2 godine, na opremu i izvedene radove.

Cena zavisi od više tehničkih parametara. Utvrđuje se isključivo po projektu, tj. predmeru (specifikaciji) opreme i radova. Orijentaciona cena, utvrđena kroz dosadašnju praksu, jeste:

  • za fudbalske terene već od 1€/m²
  • za dvorišta, već od 2€/m²

Servisna služba preduzeća održava sisteme u projektovanoj funkciji. Na raspolaganju investitorima su tri tipa održavanja:

  • stalno održavanje - obim i učestalost radova, kao i cena i način plaćanja definišu se ugovorom, na jednu ili više godina.
  • održavanje po pozivu - za slučajeve kvarova, izmene situacije na terenu, izmena u režimu zalivanja i sl.
  • havarijske intervencije

Inovacije

Postavljamo sisteme za navodnjavanje posebnom tehnikom na već formiranim travnjacima bez vidljivih i trajnih oštećenja. Ova tehnika je naročito važna kod postavljanja zalivnih sistema na fudbalskim terenima, gde se skidanje i rolovanje travnog busena obavlja ručno, a iskop rovova mašinski (ditch-witch).

Imamo jedinstveno rešenje za dezinfekcione barijere koje se postavljaju na ulaze stočarskih farmi, fabrika stočne hrane i sl. Prednost našeg rešenja dezinfekcione barijere jeste u tome što se dezinfekcioni rastvor u finim kapima distribuira u dezinfekcioni prostor dimezija 11m x 4m x 1,5m, tako da se vozilo tretira sa svih spoljnih strana do visine 1,5m. Za razliku od klasičnih dezinfekcionih barijera, kod kojih se tretira samo kontaktna površina pneumatika i dezinfekcionog rastvora, primenom našeg rešenja, vozila se tretiraju i sa unutrašnje strane točkova i odozdo. Naše rešenje dezinfekcione barijere prihvatila je i Republička sanitarna inspekcija, a primenjeno je na farmama stočne hrane Bafi iz Futoga, Sano i Tenen iz Novog Sada...

Prvi centar za navodnjavanje u Srbiji

Naš projekat, prvi centar za navodnjavanje u Srbiji, u završnoj je fazi izgradnje. Na površini od 44.000m² želimo da napravimo reprezentativan izložbeno-demonstrativni prostor kako za proizvođače opreme za navodnjavanje (rasprskivače, cevovode, spojnice itd.), tako i za pro-izvođače sadnog materijala, parkovskog mobilijara (klupe, lampioni, fontane itd.), proizvođače i distributere pumpi za vodu, kompanije za bušenje bunara, opreme za prečišćavanje vode itd.

Spremni na saradnju, zahvaljujemo na sugestijama svima koji su iskazali ili će iskazati želju da učestvuju u realizaciji ovog našeg projekta.

Projektujemo i izvodimo automatski sistem kap po kap, za male, hobi voćnjake, dendro ili voćne sadnice u dvorištima, vikendicama, fabričkim krugovima i sl. Ističemo, da je i za ove sisteme razvodna mreža ukopana, kako ne bi otežavala održavanje travnjaka ili zemljišta oko sadnica. Sve biljke dobijaju, za isto vreme, različitu količinu vode, usklađenu sa njihovim potrebama.

Projektujemo i izvodimo automatsko zalivanje ubodnim kapljačima, koje sve češće ima primenu u zalivanju manjih i ograničenih površina tipa rondela, žardinjera, pa čak i saksija, gde svaka biljka dobija precizno i automatski kontrolisanu potrebnu količinu vode, preko jednog ili više ubodnih kapljača.

Odgovorni i ekspeditivni prema dosadašnjim investitorima, ambiciozno planiramo budućnost, duboko svesni da je naš rad naša najbolja preporuka.

IRING 62

Brigadira Ristića A1 L3/28
23000 Zrenjanin
mob: +381 63 562 767
mob: +381 65 55 65 767

iring62@verat.net
www.iring62.com

 

[top][company profile]