BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 20, decembar 2011.

[company profile]
Untitled Document

Centralni sistem upravljanja sportskom infrastrukturom na primeru hale “Čair” (TEHNICOM COMPUTERS)

Opis centralnog sistema za nadzor i upravljanje sportskom infrastrukturom predstavljen je preko tehničkih rešenja na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji i dogradnji sportske hale “Čair”, gde se kao glavni nosilac posla pojavila beogradska kompanija Tehnicom Computers.

Za potrebe datog posla Tehnicom Computers je implementirao svoje rešenje automatizacije elektroenergetskih i termotehničkih instalacija u objektu. U želji da se korisniku obezbedi pouzdanost i dug vek eksploatacije sistema, korišćena je oprema renomiranog proizvođača Schneider Electric. Instalirani sistem centralnog nadzora realizovan je pomoću Vijeo Citec SCADA softverskog paketa. Omogućeno je softversko praćenje sistema klimatizacije, ventilacije i grejanja, kao i sistema unutrašnjeg i spoljašnjeg osvetljenja hale. Takođe, napravljen je novi softver (ticketing aplikacija), koji omogućava štampanje ulaznica sa bar kodom, pa će pristup događaju posetioci imati jednostavnim provlačenjem ulaznice kroz bar kod čitač na ulaznim kapijama dvorane.

Integracijom svih sistema koji zahtevaju upravljanje, ostvarena je konekcija između upravljanih sistema i kontrolera na udaljenim lokacijama sa centralnim kompjuterom. Komunikacija se obavlja putem lokalne Ethernet mreže i Modbus TCP/IP protokola.

 

Optimalno korišćenje energije kroz buduću eksploataciju hale predstavljalo je imperativ za inženjere kroz ceo proces realizacije ovog projekta. Omogućeno je da se grejanje i osvetljenje automatski regulišu u skladu sa radnim vremenom. Takođe, sistem se može konfigurisati tako da se u zadatim danima održava određeni režim rada.

Da bi mogao da odgovori na alarm nekog od sistema ili da podesi njegovo funkcionisanje, rukovaoc kompletnog sistema bi tradicionalno morao fizički da ode do lokacije na kojoj se taj sistem nalazi. Ako bi do takve situacije došlo u vreme trajanja neke sportske manifestacije, bilo bi nametnuto pitanje otežanog pristupa i brzine reagovanja tehničkog osoblja. Centralizacijom je ostvarena fleksibilnost, lako korišćenje i potpuni pristup alarmima sistema u različitim delovima. Uz to, korisnici imaju kompletan uvid u podatke koji im omogućava donošenje odluke o prioritetu intervencija na sistemima bez obzira na to gde se nalaze.

U skladu sa pravilima Evropske rukometne federacije definisani su sledeći režimi korišćenja sportskog terena: režim rekreacije, treninga, utakmice, emergency režim rada TV prenosa, režim CTV prenosa, kao i režim HDTV prenosa. Za svaki od navedenih režima definisan je nivo osvetljenosti koji mora da se ostvari na terenu. Ovi nivoi osvetljenosti se ostvaruju uključenjem različitih grupa reflektora.

 

Za upravljanje kombinacijom grupe reflektora koristi se PLC u kombinaciji sa touch screen panelom, smešten lokalno u prostoru, u razvodnom ormanu sa koga se napajaju reflektori. Ugrađeni su reflektori sa brzim startom, proizvođača Philips, čime je predupređen problem sporog paljenja reflektora u situaciji nestanka mrežnog i uključenja agregatskog napajanja.

Nakon završene rekonstrukcije, hala Čair postala je reprezentativni objekat, jedna od najmodernijih hala na ovim prostorima, koji zadovoljava visoke standarde za održavanje sportskih takmičenja i tako spremno dočekuje održavanje Evropskog prvenstva u rukometu, u januaru 2012. godine.

TEHNICOM COMPUTERS

Bulevar Vojvode Mišića 37 b
11040 Beograd
tel: +381 11 3060 800
fax: +381 11 3961 915

projektanti@tehnicom.com
www.tehnicomcomputers.com

 

[top][company profile]