BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 20, decembar 2011.

[company profile]
Untitled Document

Električni kotao Oganj - iskra koja pokreće sve (KATANA)

Celokupna podstanica Oganj 3
– dole desno (crno)

Preduzeće Katana se bavi proizvodnjom kotlova serije Oganj još od 1996. godine. Znanje, ideje i stvaralački duh učinili su da danas u proizvodnom centru poseduju već devetnaest patenata iz oblasti termo-dinamike, od kojih su tri već u serijskoj proizvodnji.

Imate efikasan sistem za grejanje? Onda vam nedostaje samo varnica koja treba da ga oživi...

Električni kotao tipa Oganj predstavlja rešenje koje ne zahteva posebne energente, mnogo prostora i skupe priključke, a imajući u vidu da radi na sasvim drugačijem principu od klasičnih el. uređaja (voda je u funkciji grejača), kotao će trošiti minimum električne energije potrebne da bi sistem efikasno ispunjavao svoj zadatak. Zato prvo pitanje nije: koliko troši vaš kotao, već: koliko troši vaš objekat?

Kotlovi Oganj

U firmi Katana stručnjaci sa iskustvom pronalaze originalna, efikasna i funkcionalna rešenja za vaše domove i poslovne prostore. Kotlovi serije Oganj, bazirani na sopstvenim patentima i velikom iskustvu inženjera, mogu se lako uklopiti, ali istovremeno i zadovoljiti potrebe prostora svih veličina.

Oganj je električni protočni kotao i bojler čiji je princip rada zasnovan na direktnom pretvaranju električne energije u toplotnu. Može se koristi kod klasičnog etažnog grejanja (radijatorsko grejanje) ili kod podnog grejanja za grejanje kuća, stanova i objekata drugih namena.

Mogućnost izbora tipa električnog kotla odgovarajuće snage, a prema potrebama vašeg prostora, kao i precizan režim rada trenutnog uključivanja/isključivanja, učiniće da trošite tačno onoliko energije koliko je potrebno da svoj prostor učinite prijatnim za život i rad.

Najvažnije prednosti grejanja ovim uređajima:

  • dimenzije su mu 50-100 puta manje od klasičnih kotlova iste snage
  • zbog svoje jednostavnosti, kao i zbog činjenice da se voda zagreva direktno protokom struje kroz nju, praktično ne postoji mogućnost kvarova i pregorevanja grejača
  • grejanje ovim kotlom je dva do tri puta jeftinije u odnosu na ostale načine
  • u slučaju nestanka tečnosti u grejnom sistemu kotao prestaje sa radom, što isključuje mogućnost kvarova, termičkih oštećenja i požara
  • Oganj ima pet puta veću snagu u odnosu na svoju veličinu i do 75% manju potrošnju električne energije za iste grejne efekte, u istim uslovima rada.

Kada se govori o samim električnim kotlovima za grejanje, bez obzira na sve prednosti jednog ili drugog tipa, proizvođača i sl, razlika u samom kotlu može da se kreće od 30 do 50% potrošnje u zavisnosti od kvaliteta kotla, tj. jedan može biti bolji od drugog do dva puta. Naravno, ovo se odnosi na rezultate koje kotao postiže u identičnim uslovima rada.

Međutim, razlika u količini potrebne energije za zagrevanje objekta može biti i deset puta veća kod loše izolovanog u odnosu na odlično izolovan prostor – dakle, toplotni gubici mogu biti i do deset puta veći sa lošom izolacijom!

Tako zapravo osnovno pitanje nije: koliko troši kotao, već koliko troši objekat? Naime, sistem grejanja u nekom objektu samo nadokađuje toplotne gubitke zidova, poda, plafona i prozora, dakle, što su gubici veći, to je veća i potrošnja. Loše izolovan objekat neće pružati komfor čak ni kada je sistem za grejanje na granicama svojih kapaciteta jer toplotni gubici mogu biti jednaki, ili veći, od toplotnih dobitaka iz sistema.

Podno grejanje i efekti akumulirane temperature

Predstavljamo vam primer upotrebe električnog kotla Oganj kod podnog grejanja.

Prenos toplote sa cevi na cementnu košuljicu i dalje na podnu oblogu poboljšava se aplikacijama od metala u vidu leptir-pločica. One se postavljaju na cevi i prilikom izlivanja cementne košuljice ostaju duboko u njoj (veličine su oko 10x12cm). Tako se temperatura sa cevi prenosi na ove metalne pločice koje je zatim distribuiraju 40 puta brže celom svojom površinom u termalnu masu poda, jer je prolazak tolpote kroz metal 40 puta brži.

Na taj način se, sa istom količinom vode i cevi, višestruko povećala površina grejnih tela u podu, odnosno, u ovom slučaju – cevi. Izbor poda veoma je važan kod podnog grejanja i ima veliku važnost za energetsku efikasnost celog sistema grejanja. Apsolutno se preporučuju podovi od kamena, poliranog betona, keramičkih pločica, itd. Ovim podovima se daje prednost u odnosu na klasičan masivni parket, laminat i druge podove na bazi drveta zato što oni imaju sposobnost velike akumulacije temperature ali i zato što ne predstavljaju termoizolacioni sloj između cevi i prostorije koju treba grejati.

Ova karakteristika omogućava korišćenje jeftine noćne struje za postizanje željenog temperaturnog nivoa u podu koji će masa materijala akumulirati i emitovati u toku celog dana i na taj način izbeći uključivanje u četiri puta skupljoj prvoj tarifi.

U dobro izolovanom objektu kada se u toku trajanja devetočasovne jeftine struje temperatura poda zagreje na 27°C u prostorijama bude oko 24°C. Za period osamnaestočasovne skupe struje temperatura u prostorijama opadne za 3°C odnosno na 21°C tako da se grejanje ne mora uključivati do sledeće jeftine tarife.

Tamo gde nije instalirano podno grejanje već klasično radijatorsko grejanje, a gde su veliki gubitci toplotne energije zbog neizolovanog ili loše izolovanog objekta, moguće je ugraditi dodatni rezervoar koji će imati ulogu akumulatora toplote. Kada su ispunjeni preduslovi: dobra izolacija i razveden efikasan sistem grejanja, potrebna je još samo prava iskra – kotlovi tipa Oganj.

KATANA

Miloja Radosavljevića 70
34000 Kragujevac
tel: +381 34 326 003
tel/fax: +381 34 326 059
mob: +381 63 611 570

szrkatana@gmail.com
www.katana.rs

 

[top][company profile]