BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
poslovanje
tema broja
arhitektura
fokus
pogled
mehanizacija
urbanizam
instalacije
materijali
tehnologija
BUILD promo
energetska efikasnost
software
predstavljamo
sajmovi
intervju
enterijer
transmaterijali
zanimljivosti
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD br.34
BUILD br.33
BUILD br.31
BUILD br.30
BUILD br.29
BUILD br.28
BUILD br.27
BUILD br.26
BUILD br.25
BUILD br.24
BUILD br.23
BUILD br.22
BUILD br.21
BUILD br.20
BUILD br.19
BUILD br.18
BUILD br.17
BUILD br.16
BUILD br.15
BUILD br.14
BUILD br.13
BUILD br.12
BUILD br.11
BUILD br.10
BUILD br.9
BUILD br.8
BUILD br.7
BUILD br.6
BUILD br.5
BUILD br.4
BUILD br.3
BUILD br.2
BUILD br.1
 

Build br. 3, septembar 2007.

[profil firme]
Untitled Document

M-PROFIL sendvič fasadni i krovni paneli

Kompaniju M-profil predstavili smo u prošlom broju magazina Build uglavnom kroz njihove trapezno i sinusno profilisane limove, ali i limove profilisane u obliku crepa, a sada želimo reći nešto više o njihovim krovnim i fasadnim sendvič panelima

Proizvodnja u kontrolisanom proizvodnom procesu, jednostavno postavljanje na fasadu objekta, minimum otpada prilikom rada i termoizolacione karakteristike najvišeg nivoa, svrstavaju sendvič panele M-profila u proizvode koji čuvaju prirodne resurse i ekološki su prihvatljivi.

Sendvič paneli kompanije M-profil se primenjuju prilikom gradnje skoro svih vrsta građevina. Jednako dobro se mogu koristiti kod jednostavnih skladišta, kao i kod ekskluzivnih poslovnih zgrada ili hotela. Izgradnja tehnički zahtevnih građevina, kao što su hladnjače ili proizvodni pogoni, nezamisliva je bez krovnih ili fasadnih sendvič panela.

Mogućnosti različitih kombinacija boja i površinskih obrada panela daju arhitektama i dizajnerima kreativnu slobodu potrebnu za kvalitetnu i modernu arhitekturu. Konstrukcije od sendvič panela proizvode se od kvalitetnih i trajnih materijala, ugrađuju se brzo, dugog su veka trajanja uz jednostavno održavanje i zato su izuzetno ekonomski opravdane. Svojim mehaničkim, fizičkim i estetskim svojstvima sendvič paneli dokazuju da su visokorazvijen građevinski proizvod najšire primene.

Krovni i fasadni paneli

Svojstva sendvič panela proizlaze iz načina spajanja pojedinih sastavnih elemenata u kompozitni panel. Dva površinska lima lepe se na jezgro od kamene vune ili polistirena. Limovi imaju superiornije mehaničke karakteristike, dok je jezgro odličan toplotni izolator. Limovi su čelični, pocinkovani i bojeni bojom na poliesterskoj bazi. Proizvedeni su po normi EN 10147 i EN 143 i ispunjavaju sve savremene protivpožarne zahteve.

Debljine koje se koriste su 0,50 i 0,60mm, dok im je granica razvlačenja fy=280MPa. Jezgro može biti od kamene vune specifične težine 120kg/m3 (protivpožarni paneli) ili polistirena od 15kg/m3 (samogasivi paneli). Debljina jezgra može biti od 60 do 200mm, a spoljašnji limovi se nude u dve vrste obrade lima, u mikroliniranom obliku i standardnom obliku profilacije. Razlikujemo dva tipa panela: krovne (sa trapezno profilisanim limom) i fasadne, koji se mogu montirati na potkonstrukciju horizontalno i vertikalno, bilo na čeličnu ili betonsku konstrukciju. Osim toga, moguće je i dodatno ugraditi ukrase od alu-profila plastificiranih u boji panela ili nekoj drugoj boji, kako bi se istakli određeni delovi fasade (na primer sokla, okviri oko prozora i ulaza, atika ili venac u gornjim zonama zida i sl.).

Fizika zgrade

Jezgra sendvič panela od materijala sa malim koeficijentom toplotne provodljivosti i izostanak toplotnih mostova daju odličan proizvod sa stanovišta termoizolacijskog sistema zgrade. Zaptivanje spojeva gumenim trakama omogućuje paronepropusnu izradu zidova pa paneli zadovoljavaju i u pogledu difuzije vodene pare. M-profil je ponudio i panel sa skrivenim spojem, kako bi se dobila što lepša i kvalitetnija spojnica panela.

Sertifikati

M-profil odgovara na sve visoke zahteve tržišta i uz svoje proizvode nudi i kompletne ateste za sve panele, pa tako paneli s ispunom od kamene vune imaju sertifikat za vatrootpornost od 120 minuta, dok paneli s ispunom od polistirena imaju sertifikat za samogasivost klase B1, a tu su i sertifikati za nosivost i termoizolacione odlike panela.

M-PROFIL
Golubinački put bb
22300 Stara Pazova
tel: +381 (0) 22 311 231
310 517, 310 237
e-mail: office@m-profil.co.yu
www.m-profil.co.yu

[vrh strane][profil firme]