BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
 
   
poslovanje
tema broja
arhitektura
fokus
pogled
mehanizacija
urbanizam
instalacije
materijali
tehnologija
BUILD promo
energetska efikasnost
software
predstavljamo
sajmovi
intervju
enterijer
transmaterijali
zanimljivosti
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD br.35
BUILD br.34
BUILD br.33
BUILD br.31
BUILD br.30
BUILD br.29
BUILD br.28
BUILD br.27
BUILD br.26
BUILD br.25
BUILD br.24
BUILD br.23
BUILD br.22
BUILD br.21
BUILD br.20
BUILD br.19
BUILD br.18
BUILD br.17
BUILD br.16
BUILD br.15
BUILD br.14
BUILD br.13
BUILD br.12
BUILD br.11
BUILD br.10
BUILD br.9
BUILD br.8
BUILD br.7
BUILD br.6
BUILD br.5
BUILD br.4
BUILD br.3
BUILD br.2
BUILD br.1
 

Build br. 3, septembar 2007.

Untitled Document

Šumarski fakultet u Beogradu – atestiranje ploča iverice

Šumarski fakultet u Beogradu osnovan je 1949. godine i bio je prva akademska ustanova ovog tipa u Jugoslaviji. Embrion ovog fakulteta začet je školske 1919/20. godine kada je pri Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu formiran Odsek za šumarstvo. Danas Šumarski fakultet, osim svoje osnovne (edukativne) delatnosti, vrši i atestiranje ploča iverice i u njegovom sklopu radi Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja

priredila Marija Živanović, dipl. ing.

Nakon dugog perioda rada i razvoja, 2006. godine, od JUAT Srbije (Jugoslovensko akreditaciono telo), Šumarski fakultet dobija sertifikat o akreditaciji kojim se potvrđuje da je organizacija ovog fakulteta kompetentna za obavljanje poslova sertifikacije drvne građe (iverice) za opštu upotrebu i građevinarstvo.

Sistem sertifikacije

Izdavanjem sertifikata upravlja sertifikaciono telo pod rukovodstvom dr Jovana Miljkovića, redovnog profesora fakulteta, koje čini tim stručnjaka Šumarskog fakulteta i mnogih drugih naučnih ustanova, ali i iz Privredne komore Srbije. Ovo telo daje sertifikate proizvođačima i uvoznicima iverice. Predmet sertifikacije su: sirove ploče iverice, konvencionalne ploče, OSB ploče, oplemenjene ploče iverice – laminatima, furnirima, ploče iverice za frontove i radne ploče.

Kako saznajemo od prof. Branka Glavonjića, nakon dostavljanja zahteva za sertifikovanje i sve potrebne dokumentacije od strane proizvođača ili uvoznika, sertifikaciono telo sprovodi preispitivanja o definisanosti zahteva, otklanjanju razlika sa podnosiocem zahteva i mogućnosti za sprovođenje ispitivanja. Nakon prihvatanja zahteva, rukovodilac sertifikacionog tela ili njegov zamenik daju laboratoriji nalog za ispitivanje. Sertifikaciono telo primenjuje sistem sertifikacije koji se odnosi na obavezno atestiranje ploča iverice. Za ploče iverice iz uvoza, sistem sertifikacije se sastoji samo od ispitivanja tipa proizvoda, i ukoliko su ove ploče oplemenjene (obostrano obložene laminatom tj. plastikom), ispitivanje debljinskog bubrenja se ne radi jer se ne mogu dobiti tačni rezultati. Kod ploča iverice domaće proizvodnje sistem sertifikacije se sastoji od ispitivanja tipa proizvoda i kontrole stabilnosti proizvodnog procesa. Uzorci za ispitivanje se uzimaju iz proizvodnje, a u samoj fabrici proizvođača utvrđuju se i sledeći parametri:

1. Vođenje evidencije o stabilnosti proizvodnog procesa prema sledećim standardima:

JUS D.C.S. 031 – za ploče iverice sa horizontalnim rasporedom ivera
JUS A. A2. 020 – za kontrolu stabilnosti proizvodnog procesa
JUS A. A2. 021 – za kontrolu stabilnosti proizvodnog procesa po isteku određenog perioda
JUS A. A2. 022 – za kontrolu stabilnosti proizvodnog procesa u toku proizvodnje.

2. Posedovanje sertifikata iz grupe ISO 9000 (nije obavezno za dodelu sertifikata, ali je poželjno)

Ukoliko je nakon ispitivanja izveštaj akreditovane laboratorije pozitivan, proizvođaču se daje sertifikat koji važi godinu dana, uz obavezu da proizvođač najmanje jedanput u tom periodu bude kontrolisan od strane sertifikacionog tela.

Sertifikat sadrži sledeće podatke:

 • naziv i adresu proizvođača (uvoznika ili ino-dobavljača)
 • naziv proizvoda i kratak opis
 • naziv i adresu podnosioca zahteva
 • standard ili propis
 • rok važnosti
 • datum izdavanja
 • potpis rukovodioca sertifikacionog tela
 • pečat

U slučaju zloupotrebe sertifikata, sertifikaciono telo preduzima korektivne mere ili oduzima sertifikat.

Metode ispitivanja propisane su naredbom o obaveznom atestiranju ploča iverica (Službeni list SFRJ br. 61/83):

 • Određivanje debljine, širine i dužine (JUS ISO 9426/1995)
 • Određivanje sadržaja vlage (JUS ISO 9425/1995)
 • Određivanje zapreminske mase (JUS D. C8. 114/1983)
 • Određivanje debljinskog bubrenja (JUS D.C8. 104/1983)
 • Određivanje zatezne čvrstoće upravno na površinu ploče (JUS D. C8. 106/1983)
 • Određivanje savojne čvrstoće (JUS D. C8. 107/1983)

Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja

Prema rečima profesora Glavonjića, u skladu sa Zakonom o obaveznom atestiranju nameštaja, Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja vrši atestiranje nameštaja domaće i strane proizvodnje. Ispitivanja se vrše u laboratoriji koja je opremljena velikim brojem savremenih mašina (osnovana 1975. godine po standardima skandinavskih zemalja).

Prilikom atestiranja ispituju se četiri osnovna pokazatelja kvaliteta nameštaja:

 • funkcionalnost (ukoliko nije zadovoljena ostali pokazatelji se ne testiraju)
 • stabilnost
 • izdržljivost
 • kvalitet materijala i otpornost površine

Među velikim brojem planova Šumarskog fakulteta, po svom obimu i značajnosti izdvaja se formiranje Instituta za drvo i proizvode od drveta koji bi bio u sklopu samog fakulteta. Institut će biti opremljen najsavremenijim laboratorijama u kojima će raditi specijalizovani timovi stručnjaka.

[vrh strane]