BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
 
   
poslovanje
tema broja
arhitektura
fokus
pogled
mehanizacija
urbanizam
instalacije
materijali
tehnologija
BUILD promo
energetska efikasnost
software
predstavljamo
sajmovi
intervju
enterijer
transmaterijali
zanimljivosti
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD br.35
BUILD br.34
BUILD br.33
BUILD br.31
BUILD br.30
BUILD br.29
BUILD br.28
BUILD br.27
BUILD br.26
BUILD br.25
BUILD br.24
BUILD br.23
BUILD br.22
BUILD br.21
BUILD br.20
BUILD br.19
BUILD br.18
BUILD br.17
BUILD br.16
BUILD br.15
BUILD br.14
BUILD br.13
BUILD br.12
BUILD br.11
BUILD br.10
BUILD br.9
BUILD br.8
BUILD br.7
BUILD br.6
BUILD br.5
BUILD br.4
BUILD br.3
BUILD br.2
BUILD br.1
 

Build br. 8, decembar 2008.

Untitled Document

Google SketchUp – Energetski modeli za projektante

IES (Integrated Environmental Solutions) lansirao je plug-in za Google SkatchUp koji prikazuje osnovne simulacije emisije ugljenika i potrošnje energije objekata u ranim fazama projektovanja. Nije potreban nikakav dodatni softver, osim što vlasnici IES-ovog softverskog paketa Virtual Environment, tj. njegovih alata VE-Toolkits, mogu da urade dodatne analize, npr. dnevnog osvetljenja ili strujanja vazduha.

Ova alatka pomaže projektantima da definišu najbolju lokaciju za objekat (ukoliko već nije učitana u Google Earth), gde projektant uz pomoć nekoliko padajućih menija učitava funkciju, vrstu konstruktivnog sistema, stepen opremljenosti objekta itd. Uz pomoć ovih vrednosti softver prikazuje okvirnu skicu prostora i procenu utroška energije.
 

Komercijalni programi ove vrste već su odavno u ponudi najvećih softverskih kuća poput Autodesk-a ili Bentley-a. Oni nude detaljne proračune potrošnje budućeg objekta kako bi projektant mogao da pronađe optimalna konstruktivna i oblikovna rešenja, da izabere materijale, dodatne sisteme upravljanja objektom, itd.

Nešto slično se već neko vreme moglo pronaći na sajtu Ministarstva za energetsku efikasnost SAD, međutim, nije bilo dostupno svima. Sada potpuno otvorena ponuda treba da zainteresuje što veći broj projektanata da usvoje energetsku efikasnost kao prvi i osnovni kriterijum za oblikovanje svakog objekta. Pomeranje granice energetskih proračuna u prvu fazu, kada se o objektu još uvek razmišlja na nivou skica, svakako će doprineti manjem broju kompromisa koji slede, kada već oblikovan objekat treba prilagoditi što nižoj potrošnji energije.

Iako su modeli energetske potrošnje sve češće deo projektne dokumentacije koju investitor zahteva od projektanta, njihova primena već u najranijoj fazi pre svega treba da usmeri projektante da energetsku efikasnost podrazumevaju kao deo svog posla.

[vrh strane]