BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
 
   
poslovanje
tema broja
arhitektura
fokus
pogled
mehanizacija
urbanizam
instalacije
materijali
tehnologija
BUILD promo
energetska efikasnost
software
predstavljamo
sajmovi
intervju
enterijer
transmaterijali
zanimljivosti
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD br.35
BUILD br.34
BUILD br.33
BUILD br.31
BUILD br.30
BUILD br.29
BUILD br.28
BUILD br.27
BUILD br.26
BUILD br.25
BUILD br.24
BUILD br.23
BUILD br.22
BUILD br.21
BUILD br.20
BUILD br.19
BUILD br.18
BUILD br.17
BUILD br.16
BUILD br.15
BUILD br.14
BUILD br.13
BUILD br.12
BUILD br.11
BUILD br.10
BUILD br.9
BUILD br.8
BUILD br.7
BUILD br.6
BUILD br.5
BUILD br.4
BUILD br.3
BUILD br.2
BUILD br.1
 

Build br. 13, mart 2010.

Untitled Document

Energetska efikasnost – perspektive uštede energije u zgradarstvu

Izveštaj sa seminara Xella Ytong u Sava Centru 5. mart 2010. godine

Već drugu godinu za redom, obeležavajući svetski dan energetske efikasnosti, 5. marta u Sava Centru kompanija Xella Srbija organizovala je stručni seminar – Energetska efikasnost – Perspektive uštede energije u zgradarstvu.

Događaj je prerastao u godišnju skupštinu stručne reči, gde eminentni stručnjaci iz oblasti arhitekture i zgradarstva imaju priliku da razmene iskustva i dobiju nove informacije neophodne za napredak u sve bitnijem polju energetski efikasne gradnje. Pored mnogobrojnih zainteresovanih učesnika iz Republike Srbije, učešće su uzeli i stručnjaci iz inostranstva, doprinoseći konstruktivnom diskusijom o predloženim rešenjima domaćih izlagača, kao i upoznavanjem učesnika sa rezultatima i iskustvima u primeni energetski efikasne gradnje iz svojih zemalja.

Podizanjem budnosti o značaju savesne eksploatacije energije u svim oblastima života, zgradarstvo je krenulo korak napred u unapređivanju standarda gradnje, kako prilikom izrade projekata i gradnje novih objekata, tako i u rekonstrukciji i nadgradnji već postojećih.

Uporedo sa potrebom za savesnijem korišćenjem dragocene energije, javila se i nužnost za upotrebom ekološki ispravnog materijala, i samim tim unapređivanjem kvaliteta i ugodnosti u korišćenju životnog i radnog prostora. Punom salom Sava Centra su se više puta u toku seminara prolomili gromoglasni aplauzi u znak zahvalnosti i podrške izlagačima za uloženi trud i inovativnost u razvoju energetske efikasnosti u zgradarstvu.
Po završetku predavanja usledila su brojna pitanja učesnika i otvorena diskusija, a iz programa izlaganja izdvajamo:

Mr Dejan Vasović, dipl.inž.arh. – pomoćnik gradonačelnika Beograda je obradio temu Mogućnosti energetske rekonstrukcije zgrada u Beogradu. U radu je prikazano trenutno stanje stambenog fonda Srbije gde je za ostvarenje rezultata u uštedi energije potrebno energetski rekonstruisati preko 2.8 miliona stanova gde na gradove otpada oko 1,6 miliona stambenih jedinica. Postojeći fond zgrada je daleko od energetski efikasnog.

Trenutna potrošnja energije za grejanje u postojećim objektima na godišnjem se kreće od 100 do 250kWh/m2. Naš cilj bi u budućnosti trebalo da bude potrošnja na godišnjem nivou od cca 50kWh/m2. To je još uvek znatno iznad evropskog i svetskog proseka, ali je bitno da se krene od nečega. Ušteda energije u stanogradnji se postiže pre svega poboljšanjem termoizolacije zidova, izbegavanjem termo mostova, poboljšanjem zaptivenosti zgrada, poboljšanjem kvaliteta i zaptivenosti stolarije, kao i primeni odgovarajućih pasivnih i aktivnih sistema.

Ranko Božović, dipl.inž.maš. – Enplus d.o.o, savetnik poznatog holandskog arhitekte Rema Koolhaasa je u radu Nova tehnologija projektovanja objekata prikazao nove principe i metode projektovanja energetski efikasnih zgrada u svetu.

Iz svog bogatog iskustva u radu sa poznatim svetskim arhitektama, prikazao je kako se u multidisciplinarnim projektantskim timovima uočavaju, postavljaju i rešavaju problemi vezani za primenu energetski efikasnih standarda. Takođe je u ovom radu prikazan nov princip koji je u svetu sada veoma važan, a to je obezbeđenje ugodnog životnog i radnog prostora i primena bioklimatske optimizacije.

Dr Dimitrije Lilić, dipl.inž.maš. – Savetnik za energetsku efikasnost u Agenciji za energetsku efikasnost Republike Srbije u radu Spoljašnji zid i zastakljene površine u visokogradnji - EE i interakcija relevantnih parametara dao je teorijski prikaz primene zastakljanih površina, što je sada veoma popularno prilikom izgradnje poslovnih prostora.

Petr Mareček, dipl.inž. – jedan je od vodećih eksperata u Češkoj za gradnju pasivnih kuća. U radu Iskustva primene Ytong sistema gradnje kod pasivne kuće u Češkoj je prikazano, uz veliki broj fotografija, kako se grade pasivne kuće u Ytong sistemu gradnje.

Vaclav Vetengl, dipl.inž.građ. – Product Manager Xella Češka, u radu pod nazivom Monolitni Ytong zid-potvrđivanje homogenosti uz pomoć termovizijske kamere dao je prikaz rezultata merenja termovizijskom kamerom zidova od Ytong blokova, u poređenju sa ostalim klasičnim sistema. Kako rezultati pokazuju, Ytong zid ima zbog svojih odličnih termičkih karakteristika, kao i doslednom primenom Ytong sistema gradnje, ima mnogo bolje rezultate od klasičnih sistema po pitanju uštede energije.

 

[vrh strane]